fbpx

KONTAKT

Showroom Kinia Dance SHOES , ul. B1 11, 32-086 Węgrzce k/Krakowa

Umawianie przymiarki   tel: 570-500-718

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Sklep internetowy www.kiniadanceshoes.pl prowadzony jest przez FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA „KRAKOWIAK” S.C. TOMASZ MACHNIK,ANTONI MACHNIK, z siedzibą przy ul. B1 11, 32-086 Węgrzce  NIP  513-000-64-23 , REGON 356519597

Kontakt ze Sklepem:
za pośrednictwem poczty elektronicznej: shop@kiniadanceshoes.pl;
telefonicznie: +48 570 500 718;
pisemnie na adres: Kinia Dance SHOES Kinga Głuch

ul. B1 11, 32-086 Węgrzce

Słowniczek.

Centrum Rozliczeniowe PayU – PayU S.A. ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań NIP: 779-23-08-495

Czas realizacji Zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sklepem zgodnie z treścią Regulaminu;

Konsument – osoba w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego;

Konto Klienta – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Sklep zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie, służący również do realizacji składanych Zamówień;

Przelew tradycyjny – płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;

Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line;

Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r. poz.121 z zm.);

Produkt – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sklepem;

Regulamin – niniejszy regulamin sklepu

Sklep – prowadzony przez  Kinia Dance SHOES Kinga Głuch sklep internetowy działający pod adresem www.kiniadanceshoes.pl, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu.

Sprzedawca – Kinia Dance SHOES Kinga Głuch, , NIP 5130006423 , REGON 356519597 ;

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu;

Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r poz. 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U z 2013 r poz. 1422 z zm.)

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane w Sklepie zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.

Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach Sklep zamieszcza na stronie www.kiniadanceshoes.pl
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez stronę internetową www.kiniadanceshoes.pl 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Składanie zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. System operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS,
  2. Procesor: 1 GHz,
  3. RAM: 1 GB pamięci RAM,
  4. dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca,
  5. Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024×768,
  6. Sterowanie: klawiatura, mysz,
  7. Opcjonalnie: słuchawki,
  8. Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s,
  9. Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: IE (min. wersja 7) lub Google Chrome (min. wersja 13) lub Mozilla Firefox (min. wersja 10).
 3. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail). Dokonanie zakupu możliwe jest dla Klientów posiadających Konto Klienta oraz tych, którzy chcą dokonać zakupu bez zakładania Konta Klienta. Aby założyć Konto Klienta, należy uruchomić stronę internetową: kiniadanceshoes. i wypełnić formularz, w tym podać adres email i określić hasło do Konta Klienta. Zakazane jest przekazywanie przez Klienta treści o charakterze niezgodnym ze stanem faktycznym bądź prawnym. .
 4. Informacje o towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, składając za pośrednictwem Sklepu Zamówienie, składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży zamawianych towarów lub ze Sklepem. Każda płatność zrealizowana przez Klienta stanowi do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji Zamówienia. W wyniku złożonego przez Klienta Zamówienia, Sklep przesyła do Klienta specyfikację dokonanego przez Klienta Zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail. Specyfikacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji, zostanie wysłane na podany przez Klienta adres e-mail, stanowiąc oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej, niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Sklep dostępności towarów u dostawców Sklepu.
 5. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:a.wyboru zamawianych towarów,
  b. wyboru sposobu dostawy spośród dostępnych oraz adresu dostawy,
  c. wyboru sposobu płatności spośród dostępnych w Sklepie.
 6. Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia następuje po jego złożeniu poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Klienta stanowiącej potwierdzenie przyjęcie Zamówienia do realizacji, uzupełnionej o treść aktualnego Regulaminu Sklepu. Z tą chwilą, uważa się Umowę Sprzedaży pomiędzy Sklepem, a Klientem za zawartą.
 7. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Klienta specyfikacji wskazanej w pkt 4 powyżej. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia. W przypadku zapłaty przez Klienta za zamówienie, o którym mowa w zdaniu powyżej, Sklep zwróci wpłacone pieniądze.
 8. W przypadku braku możliwości realizacji części Zamówienia, o którym mowa w pkt 4 powyżej, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:
 9. częściowa realizacja – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie Zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów,
 10. anulowanie całości Zamówienia.
 11. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar objęty Zamówieniem – Sklep zwróci należność zgodnie z procedurą opisaną w dalszej części Regulaminu.
 12. W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 2 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, Sklep anuluje złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości przesłaną na podany przez Klienta adres e-mail.
 13. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływania Zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.
 •  

Zmiany w zamówieniach.

 1. Wprowadzenie zmian bądź anulacja Zamówienia jest możliwa poprzez kontakt ze sklepem za pośrednictwem formularza do kontaktu lub poprzez wysłanie korespondencji zawierającej opis zmian na adres mailowy sklepu: shop@kiniadanceshoes.pl z adresu email zarejestrowanego w sklepie i przypisanego do konta w ramach, które złożone zostało Zamówienie lub podanego przy składaniu Zamówienia (dotyczy Klientów nie posiadających Konta Klienta).
 2. Sklep potwierdzi przyjęcie zmian w Zamówieniu lub jego anulację w formie e-mailowej.

Ceny towarów i koszty dostawy.

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
  • podawane są w złotych polskich,
  • zawierają podatek VAT,
  • nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 3. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
 4. Towary wysyłane są za pośrednictwem przesyłki kurierskiej w terminie do 48h od momentu zaksięgowania wpłaty.

Czas realizacji zamówienia i dostawa towarów.

 1. Na terytorium Polski zamówienie jest dostarczane poprzez firmę kurierską.
 2. Sklep dopuszcza możliwość wysłania towaru poza granice Polski ale wyłącznie do krajów należących do Unii Europejskiej. Koszt wysyłki poza granice Polski jest ustalany indywidualnie z Klientem.
 3. Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi Sklepowi rozpatrzenie reklamacji.

Płatność za zamówienie i rozpoczęcie realizacji zamówienia.

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
  • tradycyjny przelew bankowy – Klient dokonuje wpłaty na rachunek bankowy Sklepu, którego numer podany jest w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu,
  • przelew elektroniczny, karta płatnicza. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzana są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayU.
 2. Do każdego zamówienia dołączony jest dowód zakupu  albo na życzenie Klienta – przedsiębiorcy faktura VAT.

Reklamacje i zwroty.

 1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu, bądź wadami Produktów Klient może zgłaszać pisemnie przy użyciu formularza kontaktowego bądź na adres email: shop@kiniadanceshoes.pl lub pisemnie na adres sklepu: ul. B1 11, 32-086 Węgrzce  W treści reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, swój adres email, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 2. Podstawą do dokonania reklamacji Produktu jest przekazanie dokumentu potwierdzającego zakup  lub faktury.
 3. Podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną, określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności dotyczące rękojmi określonej w Kodeksie Cywilnym.
 4. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi wyłącznie za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania Produktu Klientowi lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Produkcie w tej samej chwili.
 5. Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od daty otrzymania Produktu przez Klienta. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar na adres Sklepu:Kinia Dance SHOES ul. B1 11, 32-086 Węgrzce . Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem wady Produktu.
 6. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę, jeżeli Klient wiedział o wadzie towaru w chwili zawarcia umowy sprzedaży ze Sklepem. Opis wady towaru będzie każdorazowo wskazany w opisie towaru.
 7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym Produktem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (w wysokości kosztów odpowiadających kosztom wysłania paczki ekonomicznej), Sprzedawca zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z procedurą opisaną w dalszej części Regulaminu.
 8. Produkty mogą być objęte gwarancją producenta i dystrybutora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i treścią postanowień gwarancyjnych. Sprzedawca nie udziela gwarancji na zakupione Produkty.
 9. Z zastrzeżeniem okoliczności określonych w rozdziale „Prawo do odstąpienia od umowy” Klient nie ma prawa zwrotu ani wymiany Produktu wolnego od wad.
 10. W sprawach niedotyczących wad Produktów, Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamację Konsumenta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

Prawo do odstąpienia od umowy.

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić na piśmie od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@kiniadanceshoes.pl lub też wysłane na adres Sklepu: Kinia Dance SHOES  ul. B1 11, 32-086 Węgrzce
 2. Wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu w zakładce „Reklamacje i zwroty”. Konsument nie jest obowiązany korzystać z treści udostępnionego formularza.
 3. Zwracane Produkty muszą być kompletne. Produkty powinny być zwrócone w stanie nie zmienionym, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  1. UOKIK – spory_konsumenckie;
  2. UOKIK – sprawy_indywidualne;
  3. UOKIK – wazne_adresy.

Zwrot należności Klientom.

 1. Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach Konsumenta, w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot środków nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Jednakże Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność (zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty).
 3. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, zwrot należności następuje na rachunek bankowy z którego nastąpiła płatność.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

Dane osobowe.

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Kinia Dance SHOES ul. B1 11, 32-086 Węgrzce.
 2. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych przez administratora danych zostały zamieszczone w Polityce prywatności.

Postanowienia końcowe.

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem,
 2. Produkty prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
 5. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony
 6.  Rodzaje plików cookie, z których korzysta Sklep to:
  • Cookies sesji – działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie,
  • Cookies trwałych – pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony Steelstorm.pl,
  • Cookies podmiotów zewnętrznych – umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Klienta.
 7. Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania
 8. Ewentualne spory pomiędzy Klientem będący Konsumentem, a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.10.2021 roku do dowołania.
 11. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie kiniadanceshoes.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
Zamknij Koszyk
Ostatnio oglądane Zamknij

Zamknij
Nawigacja
Kategorie